Pristup internim stranicama

U svrhu bolje interakcije sa zainteresiranim potencijalnim članovima, od 1.2.2011. omogućili smo pristup internom portalu udruge (portal.xt) i putem interneta. Portalu možete pristupiti sa adrese portal.extremewifi.hr, a kako bi mogli postaviti pitanje i uključiti se u rasprave potrebno je izvršiti registraciju. Osim pristupa portalu, otvorili smo i pristup bazi članova udruge na adresi clanovi.extremewifi.hr. Pregled podataka s interneta moguć je isključivo nakon prijave sa članskim podacima, a članovi kojima je zbog neplaćanja članarine uskraćen pristup mreži sada mogu putem interneta generirati svoju uplatnicu. Lista trenutno aktivnih uređaja na mreži također je javno dostupna i to na adresi signali.extremewifi.hr pa od sada možete vidjeti jeste li spojeni na mrežu u bilo koje vrijeme i s bilo koje lokacije.

Pristup ostalim stranicama i servisima udruge moguć je isključivo iz umreženja Extreme Wirelessa-a.

Trenutno ne postoji niti jedan komentar!

Budi prvi! Pošalji komentar.


Komentiraj članak