Novosti

Skupština udruge 2019 – prijava na funkcije

U subotu, 23. ožujka 2019. godine s početkom u 16 sati na adresi IV. mjesnog odbora u Varaždinu, Trakošćanska 24, Varaždin održati će se 14. godišnja skupština udruge Extreme Wireless. Pozivamo sve članove udruge, kao i sve zainteresirane, da se odazovu u što većem broju

Predsjednik udruge i dopredjednik udruge podnijeli su neopozive ostavke na svoje pozicije stoga Upravni odbor ovim putem poziva sve članove zainteresirane za obnašanje dužnosti predsjednika udruge, dopredsjednika udruge ili člana Upravnog odbora udruge, da najkasnije do 22. ožujka 2019. godine u 23:59 dostave svoju kandidiraju e-mailom na adresu info@extremewifi.hr (kandidatura mora biti potpisana i skenirana) ili pisanim putem na adresu:

Pročitaj ostatak »


Obavijest o usklađivanju spektra

Obavještavamo članove kako će udruga u naredna 2 tjedna vršiti usklađivanje radijskih frekvencija na svojim antenama, a sve u skladu s izmjenama uvjeta uporabe frekvencijskog pojasa 5470-5725 MHz. Korekcije će se vršiti na svim antenama u mreži - i pristupnim i usmjerenim. Zbog najavljenih izmjena mogući su povećani problemi u radu mreže, i tijekom i nakon korekcije frekvencija.

U slučaju osjetnog pada propusnosti i kvalitete veze molimo vas da nam se obratite putem e-maila na adresu info@extremewifi.hr.

Pročitaj ostatak »


Gašenje pristupne točke HEP

Krajem prošlog mjeseca primili smo rješenje HEP-a (u prilogu) kojim nas obavještavaju da nam nisu u mogućnosti produljiti ugovor za iduću godinu pa time gubimo pravo na smještaj udrugine opreme za pristupnu točku na njihovoj lokaciji (HEP toranj). Iako u rješenju nije naveden razlog zbog čega ugovor neće biti produljen, HEP prema ugovoru ima pravo ukinuti odluku o najmu u bilo kojem trenutku i bez posebnih objašnjenja.

Ovim putem se želimo zahvaliti g. Miljenku Brezovcu na dosadašnjoj suradnji i poručiti našim članovima koji koriste navedenu pristupnu točku da se ona gasi najkasnije do 16.11.2018. te da, ako žele i dalje imati pristup mreži, pronađu neku drugu mogućnost povezivanja. Najbliže pristupne točke HEP-u su Vodotoranj (Vrazova 4) i Papagajka (Mali Plac 1b).

Upravni odbor

2018-10-26 HEP - Otkaz ugovora o najmu


Izvanredna skupština udruge

Povodom ostavke Alana Mike na funkciju predsjednika udruge uručene Upravnom odboru 18.05.2018. godine saziva se izvanredna skupština udruge u subotu 09.06.2018. godine u 16 sati u prostorima IV. mjesnog odbora u Varaždinu, Trakošćanska 24.

Dnevni red:

1. Uvod
2. Izbor predsjednika udruge za ostatak mandata
3. Dogovor o daljnjem smjeru rada udruge
4. Razno

Molimo sve članove da se odazovu skupštini i sudjeluju u donošenju ovih odluka.

Očekivano trajanje skupštine je 60 minuta.


Skupština udruge 2018

U subotu, 3. ožujka 2018. godine s početkom u 16 sati na adresi IV. mjesnog odbora u Varaždinu, Trakošćanska 24, Varaždin održati će se 13. godišnja skupština udruge Extreme Wireless. Pozivamo sve članove udruge, kao i sve zainteresirane, da se odazovu u što većem broju

Kako će ova skupština ujedno biti i izborna, pozivamo sve aktivne članove udruge da se, ukoliko su zainteresirani za obnašanje dužnosti predsjednika udruge, dopredsjednika udruge ili člana Upravnog odbora udruge, najkasnije do 2. ožujka 2018. godine u 23:59 kandidiraju i to pisanim putem na adresu:

Pročitaj ostatak »


Skupština udruge 2017

U subotu, 25. ožujka 2017. godine s početkom u 16 sati na adresi IV. mjesnog odbora u Varaždinu, Trakošćanska 24, Varaždin održati će se 12. godišnja skupština udruge Extreme Wireless. Pozivamo sve članove udruge, kao i sve zainteresirane, da se odazovu u što većem broju.

Prijave u funkcije u udruzi primaju se pisanim putem (preporučeno) na adresu udruge, Milkovićeva 3, najksnije 24. ožujka u 23:59. Sve prijave poslane do navedenog datuma biti će uzete u obzir i otvorene na dan skupštine.

Pročitaj ostatak »


Objavlja širenja bežične mreže u regiji

Udruga Extreme Wireless ovim putem obavještava građane Varaždinske županije da od proljeća 2017. godine započinje s programom širenja bežične mreže na šire područje županije. U periodu od prosinca 2016. g. do ožujka 2017. g. započet ćemo s prikupljanjem informacija zainteresiranih građana kako bismo dobili bolju sliku o interesu za Udrugom u različitim dijelovima županije.

Informacije će se prikupljati putem internet stranice udruge (extremewifi.hr), a reklamne kampanje pokrenuti ćemo putem društvenih mreža, a sukladno budžetu, i tiskanih i/ili audiovizualnih medija.

Pročitaj ostatak »


Rezime 11. godišnje skupštine i novi ExtremeNet paketi

Dana 16. travnja 2016. godine u prostorima IV. mjesnog odbora Grada Varaždina održana je 11. godišnja skupština udruge Extreme Wireless. Skupštini je prisustvovalo 25 članova. Prisutnim članovima prezentiran je rad udruge u 2015. godini kao i planovi za 2016. godinu. Održan je izbor na mjesto predsjednika, dopredsjednika, članova Upravnog odbora, tajnika te likvidatora udruge i računa. Prikazani su statistički podaci o broju članova udruge, broju korisnika ExtremeNeta kao i financijsko izvješće. U nastavku pogledajte detaljniji pregled informacija iznesenih na skupštini.

Pročitaj ostatak »


Skupština udruge 2016

U subotu, 16. travnja 2016. godine s početkom u 16 sati na adresi IV. mjesnog odbora u Varaždinu, Trakošćanska 24, Varaždin održati će se 11. godišnja skupština udruge Extreme Wireless. Pozivamo sve članove udruge, kao i sve zainteresirane, da se odazovu u što većem broju.

Kako će ova skupština ujedno biti i izborna, pozivamo sve aktivne članove udruge da se, ukoliko su zainteresirani za obnašanje dužnosti predsjednika udruge, dopredsjednika udruge ili člana Upravnog odbora udruge, najkasnije do 9. travnja 2016. godine u 23:59 kandidiraju i to pisanim putem na sljedeću adresu:

Udruga Extreme Wireless
- za skupštinu udruge -
Milkovićeva 3, 42000 Varaždin
n/r dopredsjednik udruge Alan Miko

Sve prijave poslane do navedenog datuma biti će uzete u obzir i otvorene na dan skupštine.

Pročitaj ostatak »


Osvježeni ExtremeNet paketi

Nakon četiri godine uspješne suradnje naše udruge s operaterom Magic Net d.o.o., na 10. godišnjoj skupštini predstavljeni su osvježeni paketi za pristup internetu. Svi su paketi nadograđeni, a onaj najpopularniji - ExtremeNet S - ubrzan je 50% u downstreamu i čak 100% u upstreamu te sada iznosi 3/1 Mbps za simboličnih 30 kuna mjesečno. Više o novim paketima za pristup internetu pročitajte u nastavku obavijesti.

Pročitaj ostatak »


Stranica 1 od 41234