Pristupne točke

Što su pristupne točke?

Pristupne točke su mjesta putem kojih članovi pristupaju bežičnoj mreži udruge. Sastoje se od antenske i usmjeriteljske opreme i međusobno su povezane usmjerenim bežičnim linkovima. O pristupnim točkama brinu se administratori mreže. Oprema se redovito nadograđuje kako bi se iskoristile sve mogućnosti Wi-Fi tehnologija. U gradu Varaždinu za pristup mreži koristi se isključivo standard 802.11n na frekvencijama oko 5.5 GHz dok se na lokacijama van grada, uz 802.11n, često koriste i standardi 802.11a (5.5 GHz) te 802.11g (2.4 GHz). Da bi korisnik mogao ostvariti vezu s pristupnom točkom treba odgovarajuću pristupnu opremu, a na relaciji između korisničke opreme i pristupne točke ne smije biti prepreka koje bi uzrokovale pad kvalitete signala (zgrade, drveće itd.)

Pristupne točke u gradu Varaždinu:

 • Papagajka (Mali Plac 1b, 42000 Varaždin) – NV2 lozinka: mtiknnv2
 • Bronx (Miroslava Krleže 1, 42000 Varaždin)
 • Vodotoranj (Vrazova 4, 42000 Varaždin) – NV2 lozinka: mtiknnv2

Pristupne točke u okolici:

 • Vidovec (Šijanec, Kralja Bele IV 51, 42205 Vidovec)
 • Hrašćica (Hrašćica, Radnička 8a, 42000 Varaždin)
 • Sračinec (Varaždinska 188, 42209 Sračinec)
 • Trnovec Bartolovečki (Nikole Tesle 22, 42202 Trnovec Bartolovečki)
 • Cerje (Cerje Nebojse 160, 42243 Maruševec)

Ugašene pristupne točke:

 • Zagrebačka (Zagrebačka 13, Varaždin)
 • Banjščina (Banjščina 59, Vrtlinovec)
 • Gornji Kućan (Gornji Kućan, Varaždinska 168, Varaždin)
 • Jalkovec (Jalkovec, Ulica Hrvatskog Proljeća 4, 42000 Varaždin)
 • HEP (Međimurska 26c, 42000 Varaždin)